Icons Icons

Mindfulness är ett buddhistiskt begrepp som togs till väst från öst i slutet av 70-talet av en amerikansk forskare och läkare vid namn Jon Kabat-Zinn.

Minfulness övas genom olika former av meditation och avslappningsövningar och bygger mycket på kontakt med andningen. Mindfulness kan utövas varsomhelst och behöver bara ta några minuter.
Det gäller att du blir tillgänglig för dig själv. Lär dig vila i dig själv, i ditt eget centrum, ögonblick för ögonblick och låt dig flyta med i nuet utan att stänga av.

 

Mindfulness lär oss ”att vara” istället för ”att göra”

Vi är vanemänniskor. Ofta är vi omedvetna om vad vi håller på med. Vi går på autopilot.

Mindfulness låter oss ta ett steg tillbaka från våra automatiska handlingar och tankemönster. Vi ställer oss lite vid sidan om oss själva och iakttar våra tankar, känslor och handlingar. Genom detta blir vi mer medvetna och vi kan nå invanda tankemönster som leder till stress och ohälsa och bryta dem. Vi kan vi välja vilka tankar vi vill tänka och vilka vi vill släppa taget om. Vi blir medvetna om och lär oss förhålla oss till våra känslor och kan välja våra handlingar.

Enligt en studie som forskare vid Harvard University gjort, lär vi ägna 47 procent av vår vakna tid till dagdrömmeri. Vi tänker på något annat än det vi gör just nu.

Problemet är egentligen inte att vi dagdrömmer, låter tankarna vandra, utan att vi identifierar oss med våra tankar och vi blir ofokuserade. Vi fastnar i vissa återkommande tankegångar och betraktar dessa som sanna.

 

Mindfulness gör oss medvetna och minskar stress

Med det aktiva liv som de flesta i vårt moderna samhälle lever idag, kan det kännas avlägset att tänka oss att vi ska sätta oss ner helt passivt, utan att göra någonting men mindfulness kan utövas av vem som helst, var som helst och när som helst.

Mindfulness används nu i flera olika sammanhang; i affärsvärlden, inom sjukvården, i fängelser och i skolor. En av anledningarna är att när vi är mer närvarande i nuet minskar stress och vi blir mer fokuserade.

 

Mindfulness kan användas av alla som vill förbättra sin livskvalitet och leva fullt ut.

Konsten att leva här och nu

Mindfulness handlar om att vi skall vara medvetna om de val vi gör, vad vi tänker och vilka känslor vi har. Det är alltså fråga om ett förhållningssätt till det du gör och det som sker. Att fullt ut vara med det som är utan att värdera det. Att leva vaken – här och nu.

Vi får en ökad självkännedom och vi förstår oss själva och våra medmänniskor bättre. Vi får en mer medveten närvaro och stillhet i vardagen vilket leder till mindre stress och vi blir mer harmoniska. Vi bemöter människor och hanterar situationer på ett mer adekvat sätt. Vi upplever en större livsglädje och samhörighet.

 

 

En spännande studie i mindfulness vid möten, visade att personer som mötte andra i mindfulness – dvs full närvarande och lyssnande med både blick och hjärta – upplevdes proffsigare, trevligare, mer kunniga och energigivande.

Att fundera över:

Var har du din uppmärksamhet t ex när du är ute och går?
Kanske är du i tanken redan hemma … eller någon annanstans?
Kanske är det bara din kropp som har varit ute på promenad och du själv har varit någon annanstans?
Var befinner du dig mentalt och emotionellt när du duschar, borstar tänderna, lagar mat, kör bil och utför andra dagliga rutiner?
Blir upplevelsen annorlunda om du är där med alla dina sinnen, med hela du?

 

Är du närvarande i möten med dina nära, kära, kollegor och barn? Lägger du undan mobilen, ser i ögon, lyssnar mer på vad den andra säger än vad du själv tänker? Svarar du med följdfrågor? Tar du tillfället i akt att bekräfta och lyfta?

Eller är du mindless – sms:ar, värderar och planerar hur du snabbt kan komma vidare till nästa möte….?

 

Fundera!

Att stanna upp, vara närvarande och bekräftande i möten och samtal ger inte bara den du möter ett lyft i vardagen. Det ger även DIG själv fler positiva upplevelser, känslor och tankar.

Vi behöver fler ”mindfulla” möten, med både oss själva och andra.

 

Medveten närvaro – ger energi. Mindlessness tar din energi.

 

Vanliga orsaker till att människor vill bli mer ”mindful”:

– ADHD
– Ilska, oro, depression
– Kronisk smärta
– Stress och stressrelaterade sjukdomar
– Utmattning                                                                                                                                                 – Huvudvärk
– Högt blodtryck
– Personlig utveckling
– Sömnproblem

 

Det kinesiska tecknet för mindfulness betyder ”Presence of Heart”. Låt hjärtat vara med!

Det kinesiska tecknet för Mindfulness – ”Nian” är sammansatt av 2 st olika tecken;

Jin som betyder ”nu”

Xin som betyder ”hjärta / sinne”

Att vara mindful betyder helt enkelt att man har sitt hjärta/sinne närvarande i nuet.

Forskning visar att mindfulness:

– förbättrar vår hjärnas förmåga att bearbeta information
– minskar hjärnrelaterade problem när vi åldras
– stärker immunförsvaret
– höjer livsglädjen
– minskar stress

 

Mindfulness 9 attityder

Man övar sitt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livet med nio attityder:

1. Acceptans

2. Att inte döma

3. Tålamod

4. Tillit

5. Att inte sträva

6. Nyfikenhet

7. Att släppa taget

8. Tacksamhet

9. Generositet

Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till bottnen och vattnet klarnar? Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen kommer av sig själv?

Lao Tzu, Tao-Te-Ching